Klassen

Klassen

En skoleklasse er en elevgruppe, der undervises sammen det meste af undervisningstiden. På større skoler omfatter en klasse elever fra samme årgang. På små skoler kan der dannes klasser på tværs af to eller eventuelt flere årgange.

En klasse må ved skoleårets begyndelse højst omfatte 28 elever. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde godkende et elevtal på op til 30 elever jf. folkeskolelovens § 17 stk. 1.

Klassedannelsen skal ifølge folkeskolelovens § 25 stk. 2 2. pkt. ske senest ved udgangen af børnehaveklassen og det skal tilstræbes, at klassen holdes samlet de følgende år.

Klasser må ikke dannes på grundlag af begavelse, standpunkt eller etnisk baggrund, og undervisningen skal tilrettelægges med hensyntagen til den enkeltes forudsætninger.

Ud over undervisningen er klassen et fællesskab, som klasselæreren har et særligt ansvar for. Klassen er forum for drøftelser af forhold eleverne indbyrdes og forhold til øvrige elever og lærere på skolen.

Ekskursioner, hytteture, lejrskoler og skolerejser er blandt de mange fælles aktiviteter for en klasse.

Se også Klassedannelse.

Senest opdateret den

10. september 2019

af

cg

Læs også

22.06.21
N
Online opslagsbog
22.06.21
Netværk For Specialundervisning
Netværk For Specialundervisning (NFS) er et internt netværk i Skole og Forældre