Kompetencedækning

Kompetencedækning

Folkeskolelovens §40, stk 7 pålægger kommunalbestyrelsen at sikre, at lærerne i kommunens skolevæsen har undervisningskompetence fra læreruddannelsen eller tilsvarende faglig kompetence i de fag, som de underviser i (kompetencedækning). Kommunalbestyrelsen kan i helt særlige tilfælde med godkendelse af undervisningsministeren beslutte at fravige kravet om undervisningskompetence.

Se også Undervisningskompetence

Senest opdateret den

04 september 2019

af

cg

Læs også

30.09.10
Lærernes opgaver
Lærerens opgave er primært at undervise eleverne i de forskellige fag og give alle elever den bedst mulige faglige uddannelse, men det er i høj grad...
01.09.10
Elevernes timetal
If. folkeskolelovens § 14 b, stk. 1 skal undervisningstiden i folkeskolens klasser pr. skoleår udgøre mindst 1200 klokketimer i børnehaveklassen-3....