Kompetencedækning

Kompetencedækning

Folkeskolelovens §40, stk 7 pålægger kommunalbestyrelsen at sikre, at lærerne i kommunens skolevæsen har undervisningskompetence fra læreruddannelsen eller tilsvarende faglig kompetence i de fag, som de underviser i (kompetencedækning). Kommunalbestyrelsen kan i helt særlige tilfælde med godkendelse af undervisningsministeren beslutte at fravige kravet om undervisningskompetence.

Se også Undervisningskompetence

Senest opdateret den

04 september 2019

af

cg

Læs også

24.05.11
Trivselsambassadør
Læs mere om trivselsambassadører her
30.09.10
Opdragelse
Der må sættes rammer omkring barnet, faste og kærlige rammer, som barnet kan forstå og acceptere.