Sponsorering

Sponsorering

Al undervisning i folkeskolen er gratis, og det gælder også undervisningsmidlerne. Som udgangspunkt må man derfor sige, at der ikke er noget behov for sponsorering.

Alligevel kan det i en tid med begrænsede ressourcer være fristende at rette blikket mod erhvervsvirksomheder i lokalområdet eller virksomheder, der retter sig særligt mod børn og unge, og lave en aftale om penge eller materialer til skolen. Det er heller ikke ulovligt, men der er visse spilleregler, der skal følges.

Kommunalbestyrelsen bør have truffet nogle principielle beslutninger herom på overordnet plan, bl.a. om det overhovedet skal være tilladt for skolerne i kommunen at benytte sig af sponsorering. Har kommunalbestyrelsen ikke besluttet nogen retningslinjer, beslutter skolebestyrelsen inden for lovens rammer.

I markedsføringsloven § 8 stk. 1 står der. ”Markedsføring rettet mod børn og unge skal være udformet med særlig hensyntagen til børn og unges naturlige godtroenhed og manglende erfaring og kritiske sans, som bevirker, at de er lette at påvirke og nemme at præge.”

Denne bestemmelse udelukker ikke umiddelbart, at en sponsorering til en skole ikke kan være forbundet med en vis form for reklame på skolen. Men Forbrugerombudsmanden har i sin vejledning meddelt, at han vil fortolke markedsføringsloven meget stram, således at der overhovedet ikke må finde påvirkning sted, jf. Børn, unge og markedsføring - Forbrugerombudsmanden. I vejledningen afsnit 6, der omhandler sponsorering af skoler og daginstitutioner, skriver Forbrugerombudsmanden bl.a.: ” Undervisningsmateriale, legetøj og andre sponsorerede materialer må i mindst muligt omfang anvende/påføres sponsors navn, logo, varemærke, figurer og lignende. Tilsvarende bør navn, logo, varemærke mv. nævnes og anvendes mindst muligt i forbindelse med undervisning og andre aktiviteter som lege, konkurrencer og lignende.”

Skolebestyrelsen bør have en klar sponsoreringspolitik for skolen, som forældrene kan gøre sig bekendt med, og i tilfælde af at skolen evt. indgår i en udviklingsaftale med en virksomhed, der inddrager eleverne eller nogle af dem, skal forældrene give deres positive tilsagn, forinden deres barn deltager. Sponsorering må aldrig få indflydelse på undervisningens indhold og tilrettelæggelse.

M.h.t. forældrebetaling ved ekskursioner, lejrskoler og skolerejser henvises til de pågældende emner.

Senest opdateret den

2. november 2017

af

cg

Læs også

22.06.21
N
Online opslagsbog
22.06.21
Netværk For Specialundervisning
Netværk For Specialundervisning (NFS) er et internt netværk i Skole og Forældre