Overbygning

Overbygning

Den sidste del af folkeskolens skoleforløb – også kaldet udskolingen – er i dag defineret som 7.-9. klassetrin.

Senest opdateret den

3. marts 2017

af

cg

Læs også

01.09.10
Centrale Kundskabs- og Færdighedsområder (CKF)
Undervisningsministeren fastsætter reglerne for formålet med undervisningen i alle fag og obligatoriske emner. Ministeriet angiver samtidig de...
26.09.14
Test
Folkeskolelovens § 13, stk. 3 bestemmer, at undervisningsministeriet udarbejder obligatoriske test, som skal anvendes som led i den løbende...