Understøttende undervisning

Understøttende undervisning

Den understøttende undervisning skal sikre, at eleverne møder endnu mere forskellige måder at lære på, at de har tid til faglig fordybelse, og at de får mulighed for at arbejde med et bredere udsnit af deres evner og interesser.

Undervisningen i folkeskolen består af fagopdelt undervisning, lektiehjælp og faglig fordybelse og understøttende undervisning, jf folkeskolelovens § 16 a.

Den understøttende undervisning skal anvendes til forløb, læringsaktiviteter m.v., der enten har direkte sammenhæng med undervisningen i folkeskolens fag og obligatoriske emner, eller som sigter på at styrke elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel.

Den understøttende undervisning skal supplere og understøtte undervisningen i fagene, og den lægges i den del af skoledagen, som ligger ud over den fagdelte undervisning.

Den understøttende undervisning kan varetages af både læreruddannede, pædagoger eller andre med relevante kvalifikationer. Den kan gennemføres i hold på tværs af årgange og klasser, da den ikke er omfattet af folkeskolelovens regler om holddannelse.

Der kan i den understøttende undervisning være tale om et direkte fagrelateret indhold som fx de timeløse fag, læsetræning eller matematikøvelser. Men der kan også være tale om aktiviteter, der styrker sociale kompetencer, klassefællesskabet, motivation og trivsel, som fx fysiske aktiviteter, lege, oplevelser i naturen mv.

Senest opdateret den

4. september 2019

af

cg

Læs også

01.09.10
Frie grundskoler
Private skoler, kan give undervisning på 1.-10. klassetrin, forudsat, at denne står mål med undervisningen i folkeskolen.
30.09.10
Selvvalgt opgave
På 9. klassetrin kan eleven ud over den tvungne projektopgave også vælge at udføre en selvvalgt fri opgave, jf. folkeskolelovens § 13 stk. 8. På 10....