Formandens Blog

Formandens Blog

Rasmus_formand
22.09.21
Problemer med unge, der føler sig ensomme, udvikler angst eller skolevægring, gør det nødvendigt med et fast evidensbaseret kommunalt tilbud, der kan hjælpe børn i psykisk mistrivsel.
Rasmus_formand
01.07.21
Problemer med elevers fravær løses ikke ved kun at kigge på familierne.
15.06.21
Det skal være slut med enfoldige Erasmus Montanus-løsninger. Vi skal have gennemarbejdede løsninger i folkeskolen nu, og de nationale test skal erstattes med en kvalitetssikring, som alle accepterer.
Det er ikke overraskende, at fire ugers intensiv indsats giver markante resultater. Det er en overraskelse, at man først gør noget, når knægten kommer i 9. klasse.
Privat lektiehjælp er unødvendig...
I sidste uge ramte et indlæg min Facebook-væg. Indlægget var en tak til forældrene
Sidder i stilheden søndag morgen med kaffe, aviser og computer og fordøjer på gårsdagens landsmøde i Skole og Forældre. Sikken et landsmøde...
Mette With Hagensen blev genvalgt som formand på Skole og Forældres landsmøde.
Nye resultater fra SFIs børnepanel på 9000 elever i 5.-7. klasse viser, at langt de fleste elever, også de inkluderede, både individuelt og kollektivt trives godt i skolen.
BYOD - Bring Your Own Device - er blevet det nye mantra i den danske folkeskole
Forældre og elever venter i spænding på, at skolerne slår dørene op til det nye skoleår
Stor opmuntring at være til uddelingen af Politikens Undervisningspris
Der er efterhånden ingen grænser for, hvilke problemer i den danske folkeskole, som inklusionsbørn skal bære ansvaret for.
Uro i klassen er et fælles ansvar
Som forældre ved vi godt, at vi skal sikre os, at vores børn er udhvilede, har en sund madpakke i tasken sammen med de rigtige bøger og idrætstøjet - det er vores ansvar - vi ved også, at vi skal...
Skole og Forældres formand opfordrer vælgerne til kommunalvalget til at se på skolepolitikken, når der skal sættes kryds ved kommunalvalget
Skolebestyrelsen skal være tæt på forældrene og ikke fyldes op med særinteresser
Skole og Forældre foreslår partnerskaber mellem skolerne, erhvervsliv og foreninger i stedet for direkte medlemskab af skolebestyrelsen
Skolebestyrelsernes vigtigste opgave det kommende skoleår er at sikre, at skolen bliver klar til at føre folkeskolereformen ud i livet når den i kraft om et år.
Lockout-pengene bliver for det meste på skolen, men bruges ikke altid på undervisning
Hver dag sin skolenyhed - i dag er nyheden, at halvdelen af alle vikartimer varetages af personer, som ikke har en læreruddannelse eller noget der ligner en læreruddannelse.
Vi kan gøre det bedre, også uden at lave folkeskolen om til en kineserskole
Skolen er livsnerven i børnenes og familiernes hverdag
Skole og Forældres formand opfordrer KL og lærererne til at finde en løsning og ikke tage elever og forældre som gidsler i konflikten
Opkvalificering af skolebestyrelsesmedlemmerne vil give bedre folkeskoler.
Forældrenes arbejdsmarked og skolernes vinterferie passer ikke altid sammen.
Bruger skolebørn tiden hensigtsmæssigt?
Elevplaner er et godt værktøj i skole-hjem samarbejdet.
Hver sjette skole er lukket siden 2007 og skolelukningerne fortsætter.
Skole og Forældres nye landsformand fortæller, hvad hendes visioner er for foreningen de kommende år.
LEGE-grupper er en god ide, har en langsigtet virkning og stor betydning for børnenes trivsel, tolerance og tryghed.

Sider