Nyheder

Nyhedsslider

Nyheder

Skole og Forældres nyheder
25.09.20
Tilmeldingsfrist er udskudt til 30. oktober 2020.
22.09.20
Tal med dine børn og unge om, hvordan de kan hjælpe med at færre bliver smittet med Corona – uden at skræmme dem.
21.08.20
Forældre skal have ret til at passe deres børn hjemme, hvis børnene er hjemsendt på grund af Corona, mener organisationerne FOLA og Skole og Forældre.
Kurser for skolebestyrelser om inklusion på vej i alle kommuner.
5 ideer, som kan styrke kandidatopstillingen blandt forældrene:
Forældre tøver med at anbefale unge en erhvervsuddannelse, når der er stor mangel på praktikpladser.
Elever er kun ansvarlig for skader på skolens udstyr, hvis de opfører sig uagtsomt eller direkte udøver hærværk. Samtidig gælder forældrenes forsikring normalt kun i 30 dage, når der er tale om udlån.
Fravær i skolen - sammen finder vi løsninger.
Det er henvendelser om drenge og om specialundervisning, der fylder tiden hos Forældrerådgivningen, viser årsrapporten for 2012.
Bed skolelederen om en redegørelse for, hvordan skolen opfylder trinmålene for 9. klassetrin, hvis I har talsvage elever.
Hold øje med det nye nummer af Skolebørn i din postkasse og på forældreintra. Stort tema om lektier med masser af fakta og guides til forældre.
Glædeligt, at det nye skoleforlig sikrer penge til kompetenceudvikling af skolebestyrelsesmedlemmer, siger Skole og Forældres formand.
Skoleforliget vil løfte folkeskolen, mener Skole og Forældre. Det er dog uheldigt, hvis for store dele af forliget først kan træde i kraft i 2016.
Folkeskolereformen må ikke kuldsejle på grund af uenighed om obligatorisk lektiecafe og skoledagens længde.
Læs Skole og Forældres kommentarer til VKO’s ønsker og krav til en folkeskolereform.
Skole og Forældre opfordrer partierne bag folkeskoleforliget til at finde en udviklingsorienteret løsning på forhandlingerne om folkeskolereformen.
Kampagnen skal give skolebestyrelserne viden og konkrete redskaber til at gennemføre en strategi for inklusion på skolen.
En undersøgelse, som Skole og Forældre har foretaget blandt sine medlemmer, viser, at tre ud af fire forældre mener hovedparten eller alle tabte timer fra konflikten mellem KL og Danmarks...
Skole og Forældres formand er meget tilfreds med, at partierne bag det kommende regeringsindgreb nu stopper skolekonflikten.
Nu ved Bondo og Ziegler, at forældrene til de lockoutede skolebørn forventer en meget hurtig afslutning på konflikten.
Skole og Forældres formand Mette With Hagensen har inviteret KL og lærernes chefforhandlere til en kop kaffe for at få forhandlingerne i skolekonflikten i gang igen.
Samtidig har hver sjette forælder været nødt til at droppe mere end 10 ugentlige arbejdstimer som følge af konflikten mellem KL og Danmarks Lærerforening. Det viser en ny undersøgelse, som Skole og...
Kommentatorerne vrøvler, når de siger, at danskerne har vænnet sig til konflikten mellem KL og lærerne. Forældrene har i alt fald ikke.
Da der ikke er udsigt til en forhandlingsløsning, opfordrer Skole og Forældres formand nu folketinget og regeringen til at stoppe konflikten mellem KL og lærerne.
Bed skolelederen om en redegørelse for tabte timer og henstil til kommunen, at de sparede lønudgifter bruges på at indhente forsømte timer.
Skole og Forældres holdning til folkeskolereformen er positiv. Foreningens primære bekymring er en lang skoledag for især de ældste elever.
Upload et billede, der viser, hvad I gør med jeres børn under lockouten.
Skolebestyrelsesmøder skal ikke aflyses på grund af konflikten mellem KL og lærerne.
Hvis der bliver lockout efter påske er det vigtigste råd, at du skal tjekke din skoles hjemmeside og forældreintra.
I forbindelse med Vi læser for livet projektet har Danmarks Lærerforening og Skole og Forældre udgivet en guide til forældrene om faglig læsning og skrivning.
Forældre er glade for elevplanerne, men mindre end halvdelen får elevplaner i alle fag, viser Skole og Forældres undersøgelse.
Trivsel på spil. Elev-, lærere-, skoleleder- og forældreorganisationerne har samarbejdet om et nyt dialogspil, der kan være med til at fremme de gode relationer mellem alle parter på skolen.
Kampagne om inklusion, faglighed og trivsel. Skolebestyrelserne i din kommune kan få et fælles, gratis kursus.

Sider