Nyheder

Nyhedsslider

Nyheder

Skole og Forældres nyheder
07.02.20
Skole og Forældres nye lokalafdeling i Rebild har netop konstitueret sig. Bestyrelsen er enige om at kommunalbestyrelsen skal have større ambitioner for folkeskolerne.
07.02.20
Ny undersøgelse blandt 837 forældre til børn i folkeskolen: ”Vi kan ikke få vores børn til at læse 20 minutter hver dag”
04.02.20
Skole og Forældre lancerer et støttemedlemskab til dem, der vil gøre folkeskolen stærkere. Pris 20 kroner om måneden, inkl. et abonnement på magasinet Skolebørn.
Skole og Forældres formand er meget tilfreds med, at partierne bag det kommende regeringsindgreb nu stopper skolekonflikten.
Nu ved Bondo og Ziegler, at forældrene til de lockoutede skolebørn forventer en meget hurtig afslutning på konflikten.
Skole og Forældres formand Mette With Hagensen har inviteret KL og lærernes chefforhandlere til en kop kaffe for at få forhandlingerne i skolekonflikten i gang igen.
Samtidig har hver sjette forælder været nødt til at droppe mere end 10 ugentlige arbejdstimer som følge af konflikten mellem KL og Danmarks Lærerforening. Det viser en ny undersøgelse, som Skole og...
Kommentatorerne vrøvler, når de siger, at danskerne har vænnet sig til konflikten mellem KL og lærerne. Forældrene har i alt fald ikke.
Da der ikke er udsigt til en forhandlingsløsning, opfordrer Skole og Forældres formand nu folketinget og regeringen til at stoppe konflikten mellem KL og lærerne.
Bed skolelederen om en redegørelse for tabte timer og henstil til kommunen, at de sparede lønudgifter bruges på at indhente forsømte timer.
Skole og Forældres holdning til folkeskolereformen er positiv. Foreningens primære bekymring er en lang skoledag for især de ældste elever.
Upload et billede, der viser, hvad I gør med jeres børn under lockouten.
Skolebestyrelsesmøder skal ikke aflyses på grund af konflikten mellem KL og lærerne.
Hvis der bliver lockout efter påske er det vigtigste råd, at du skal tjekke din skoles hjemmeside og forældreintra.
I forbindelse med Vi læser for livet projektet har Danmarks Lærerforening og Skole og Forældre udgivet en guide til forældrene om faglig læsning og skrivning.
Forældre er glade for elevplanerne, men mindre end halvdelen får elevplaner i alle fag, viser Skole og Forældres undersøgelse.
Trivsel på spil. Elev-, lærere-, skoleleder- og forældreorganisationerne har samarbejdet om et nyt dialogspil, der kan være med til at fremme de gode relationer mellem alle parter på skolen.
Kampagne om inklusion, faglighed og trivsel. Skolebestyrelserne i din kommune kan få et fælles, gratis kursus.
Nye tal fra Skole og Forældre viser, at kun 4 ud af 10 skolebestyrelsesmedlemmer har fået et kursus af kommunen eller skolen om arbejdet i skolebestyrelsen.
De nye aktivitetstimer i regeringens folkeskolereform har stor opbakning blandt forældre til børn i folkeskolen. Der er også stor opbakning til flere timer i dansk og matematik, viser ny undersøgelse...
Regeringens forslag til folkeskolereform vil styrke eleverne i folkeskolen.
De delegerede på Skole og Forældres landsmøde valgte lørdag ny formand og næstformand, samt nyt arbejdsprogram.
Skole og Forældre holder landsmøde den 16. - 17. november.
Spændende tanker fra lærerformand om selvstyrende skoler, mener Skole og Forældres formand.
Regeringens folkeskolereform skal udvikle undervisningen og inddrage forældrene.
I Danmark er der knap 60 procents chance for at en ung mellem 20 og 34 år med ufaglærte forældre begynder på en videregående uddannelse, viser OECD-rapport. Det er i international topklasse.
Forældres interesse i elevens skolegang har stor betydning for elevers motivation for at begynde på en ungdomsuddannelse, viser ny EVA-rapport om 10. klasse.
Manifestet kan bruges som inspiration for skolebestyrelserne til at lave værdiregelsæt i folkeskolen.
Restsalg af materialer til indskolingen så længe lager haves. Køb de to foldere og plakat til langt under halv pris.
En ny evaluering af skole hjem samarbejdet på en række folkeskoler i Danmark afdækker, hvad der karakteriserer et godt skole hjem samarbejde.
Skole og Forældre har ansat den 45-årige projektchef i Børns Vilkår, Morten Kruse, som ny sekretariatsleder fra 1. august.
Danske Skoleelevers debatoplæg ”Elevernes værdikamp” rummer mange gode forslag, mener Skole og Forældre, der opfordrer skolebestyrelserne til at diskutere oplægget.
En ny OECD-rapport viser, at børn i Danmark får foræret næsten et halvt års skolegang, hvis forældrene læser højt for dem.

Sider