Nyheder

Nyhedsslider

Nyheder

Skole og Forældres nyheder
25.09.20
Tilmeldingsfrist er udskudt til 30. oktober 2020.
22.09.20
Tal med dine børn og unge om, hvordan de kan hjælpe med at færre bliver smittet med Corona – uden at skræmme dem.
21.08.20
Forældre skal have ret til at passe deres børn hjemme, hvis børnene er hjemsendt på grund af Corona, mener organisationerne FOLA og Skole og Forældre.
Nye tal fra Skole og Forældre viser, at kun 4 ud af 10 skolebestyrelsesmedlemmer har fået et kursus af kommunen eller skolen om arbejdet i skolebestyrelsen.
De nye aktivitetstimer i regeringens folkeskolereform har stor opbakning blandt forældre til børn i folkeskolen. Der er også stor opbakning til flere timer i dansk og matematik, viser ny undersøgelse...
Regeringens forslag til folkeskolereform vil styrke eleverne i folkeskolen.
De delegerede på Skole og Forældres landsmøde valgte lørdag ny formand og næstformand, samt nyt arbejdsprogram.
Skole og Forældre holder landsmøde den 16. - 17. november.
Spændende tanker fra lærerformand om selvstyrende skoler, mener Skole og Forældres formand.
Regeringens folkeskolereform skal udvikle undervisningen og inddrage forældrene.
I Danmark er der knap 60 procents chance for at en ung mellem 20 og 34 år med ufaglærte forældre begynder på en videregående uddannelse, viser OECD-rapport. Det er i international topklasse.
Forældres interesse i elevens skolegang har stor betydning for elevers motivation for at begynde på en ungdomsuddannelse, viser ny EVA-rapport om 10. klasse.
Manifestet kan bruges som inspiration for skolebestyrelserne til at lave værdiregelsæt i folkeskolen.
Restsalg af materialer til indskolingen så længe lager haves. Køb de to foldere og plakat til langt under halv pris.
En ny evaluering af skole hjem samarbejdet på en række folkeskoler i Danmark afdækker, hvad der karakteriserer et godt skole hjem samarbejde.
Skole og Forældre har ansat den 45-årige projektchef i Børns Vilkår, Morten Kruse, som ny sekretariatsleder fra 1. august.
Danske Skoleelevers debatoplæg ”Elevernes værdikamp” rummer mange gode forslag, mener Skole og Forældre, der opfordrer skolebestyrelserne til at diskutere oplægget.
En ny OECD-rapport viser, at børn i Danmark får foræret næsten et halvt års skolegang, hvis forældrene læser højt for dem.
Elevplaner er den eneste skriftlige tilbagemelding fra skolen til forældrene. Karakterer alene udvikler ikke børnene, siger Skole og Forældres formand Benedikte Ask Skotte.
Skolerådet beskæftiger sig indgående med folkeskolens ledelse i sin beretning for 2012, men glemmer fuldstændig skolebestyrelsen.
Skole og Forældres formand Benedikte Ask Skotte blev valgt til vicepræsident i European Parents Association på generalforsamlingen den 28. april.
Skole og Forældre skal sammen med Det Centrale Handicapråd gennemføre en oplysningskampagne om inklusion.
Børne- og undervisningsminister Christine Antorini skaber ro om Forældrerådgivningens økonomi, så rådgivningen ikke længere skal leve af et-årige tilskud.
Skole og Forældre er meget tilfreds med, at frit skolevalg nu gøres permanent.
Skole og Forældre ser frem til partnerskab og hilser fokus på dansk og matematik velkommen.
Uholdbart, at SFO nu er dyrere end børnehave.
Danske skoleelever har ret til en skolegang uden porno, men filtre kan ikke stå alene.
Undervisningsministeren vil begrænse det fri skolevalg trods anbefalinger fra ekspertudvalg.
Program - Saturday
Nye tal fra undervisningsministeriet viser for første gang landsdækkende tal for fravær blandt skoleelever.
Social - og Integrationsminister Karen Hækkerup udpeger Skole og Forældres formand som medlem af det nye Frivilligråd
KL har netop offentliggjort udspillet "Det gode børneliv" på kommunernes børnetopmøde i Aalborg.
Skole og Forældres næstformand Mette With Hagensen vil have kommunerne til at kræve sikkerhedsseler i alle skolebusser.

Sider