Nyheder

Nyhedsslider

Nyheder

Skole og Forældres nyheder
07.02.20
Skole og Forældres nye lokalafdeling i Rebild har netop konstitueret sig. Bestyrelsen er enige om at kommunalbestyrelsen skal have større ambitioner for folkeskolerne.
07.02.20
Ny undersøgelse blandt 837 forældre til børn i folkeskolen: ”Vi kan ikke få vores børn til at læse 20 minutter hver dag”
04.02.20
Skole og Forældre lancerer et støttemedlemskab til dem, der vil gøre folkeskolen stærkere. Pris 20 kroner om måneden, inkl. et abonnement på magasinet Skolebørn.
Elevplaner er den eneste skriftlige tilbagemelding fra skolen til forældrene. Karakterer alene udvikler ikke børnene, siger Skole og Forældres formand Benedikte Ask Skotte.
Skolerådet beskæftiger sig indgående med folkeskolens ledelse i sin beretning for 2012, men glemmer fuldstændig skolebestyrelsen.
Skole og Forældres formand Benedikte Ask Skotte blev valgt til vicepræsident i European Parents Association på generalforsamlingen den 28. april.
Skole og Forældre skal sammen med Det Centrale Handicapråd gennemføre en oplysningskampagne om inklusion.
Børne- og undervisningsminister Christine Antorini skaber ro om Forældrerådgivningens økonomi, så rådgivningen ikke længere skal leve af et-årige tilskud.
Skole og Forældre er meget tilfreds med, at frit skolevalg nu gøres permanent.
Skole og Forældre ser frem til partnerskab og hilser fokus på dansk og matematik velkommen.
Uholdbart, at SFO nu er dyrere end børnehave.
Danske skoleelever har ret til en skolegang uden porno, men filtre kan ikke stå alene.
Undervisningsministeren vil begrænse det fri skolevalg trods anbefalinger fra ekspertudvalg.
Program - Saturday
Nye tal fra undervisningsministeriet viser for første gang landsdækkende tal for fravær blandt skoleelever.
Social - og Integrationsminister Karen Hækkerup udpeger Skole og Forældres formand som medlem af det nye Frivilligråd
KL har netop offentliggjort udspillet "Det gode børneliv" på kommunernes børnetopmøde i Aalborg.
Skole og Forældres næstformand Mette With Hagensen vil have kommunerne til at kræve sikkerhedsseler i alle skolebusser.
Skole og Forældre støtter inklusion i folkeskolen, men har en række forslag til den kommende lovgivning.
Mere selvstændighed på folkeskoler giver bedre faglighed og trivsel, viser ny SFI-undersøgelse.
Skole og Forældre fik ny næstformand og blev præsenteret for Ny Nordisk Skole på Skole og Forældres landsmøde.
Skole og Forældre vil have indført systematisk selvevaluering i folkeskolen.
Hvem er I ude i skolebestyrelserne - og hvad ønsker I af jeres forening?
Frihed til folkeskolerne vil hæve elevernes faglige resultater, mener Skole og Forældre.
Der er enighed blandt alle folkeskolens interessenter om, at det er nødvendigt at styrke folkeskolen for at opnå bedre undervisningsresultater for børn i Danmark. Her kommer fire bud fra Skole og...
Danmarks Lærerforening, Skolelederne, BUPL, Danske Skoleelever og Skole og Forældre har udarbejdet et fælles skolepolitisk udspil.
Over 400 folkeskoler har søgt om dispensation til at slippe for at lave elevplaner. Elevplanerne er imidlertid den eneste skriftlige tilbagemelding i folkeskolen, der kan bruges til noget af...
Børn i indskolingen skal ikke bedømmes, men udvikles fagligt. Derfor er der ikke behov for karakterer, men behov for at forbedre elevplanerne.
Det hjælper sjældent at gå et år om. Derfor skal skolestarten kunne udsættes.
Elever, der lærer IT hjemme, klarer sig godt i PISA's test af online-færdigheder. Det er et godt eksempel på, hvor vigtig hjemmet er for læringen.
Skole og Forældre er ikke inviteret med til at forenkle reglerne i folkeskolen.
Til sommer relancerer Skole og Forældre landsorganisationens blad Skolebørn. Det nye blad bliver på ca. 36 sider - altså væsentligt større end i dag - og i magasinformat.
Kommuneaftale forringer muligheden for at klage over skolens tildeling af specialundervisning.

Sider