Nyheder

Nyhedsslider

Nyheder

Skole og Forældres nyheder
02.04.24
En gennemgang af samtlige henvendelser til Forældrerådgivningen i årene 2020-2024 viser, at der er flere henvendelser om vold og seksuelle krænkelser mellem børn end først antaget.
20.03.24
I den nye aftale, der er indgået mellem regeringen, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti, om folkeskolens kvalitetsprogram, har skolebestyrelserne fået
Omsorgsplaner i folkeskolen
12.03.24
Ny venskabsundersøgelse, lavet af Skole og Forældres magasin Skolebørn, viser, at der sidder to børn i hver klasse, der ikke har nogen venner i klassen. Det kan have store konsekvenser for børnene
Undervisningsministeren vil begrænse det fri skolevalg trods anbefalinger fra ekspertudvalg.
Program - Saturday
Nye tal fra undervisningsministeriet viser for første gang landsdækkende tal for fravær blandt skoleelever.
Social - og Integrationsminister Karen Hækkerup udpeger Skole og Forældres formand som medlem af det nye Frivilligråd
KL har netop offentliggjort udspillet "Det gode børneliv" på kommunernes børnetopmøde i Aalborg.
Skole og Forældres næstformand Mette With Hagensen vil have kommunerne til at kræve sikkerhedsseler i alle skolebusser.
Skole og Forældre støtter inklusion i folkeskolen, men har en række forslag til den kommende lovgivning.
Mere selvstændighed på folkeskoler giver bedre faglighed og trivsel, viser ny SFI-undersøgelse.
Skole og Forældre fik ny næstformand og blev præsenteret for Ny Nordisk Skole på Skole og Forældres landsmøde.
Skole og Forældre vil have indført systematisk selvevaluering i folkeskolen.
Hvem er I ude i skolebestyrelserne - og hvad ønsker I af jeres forening?
Frihed til folkeskolerne vil hæve elevernes faglige resultater, mener Skole og Forældre.
Der er enighed blandt alle folkeskolens interessenter om, at det er nødvendigt at styrke folkeskolen for at opnå bedre undervisningsresultater for børn i Danmark. Her kommer fire bud fra Skole og...
Danmarks Lærerforening, Skolelederne, BUPL, Danske Skoleelever og Skole og Forældre har udarbejdet et fælles skolepolitisk udspil.
Over 400 folkeskoler har søgt om dispensation til at slippe for at lave elevplaner. Elevplanerne er imidlertid den eneste skriftlige tilbagemelding i folkeskolen, der kan bruges til noget af...
Børn i indskolingen skal ikke bedømmes, men udvikles fagligt. Derfor er der ikke behov for karakterer, men behov for at forbedre elevplanerne.
Det hjælper sjældent at gå et år om. Derfor skal skolestarten kunne udsættes.
Elever, der lærer IT hjemme, klarer sig godt i PISA's test af online-færdigheder. Det er et godt eksempel på, hvor vigtig hjemmet er for læringen.
Skole og Forældre er ikke inviteret med til at forenkle reglerne i folkeskolen.
Til sommer relancerer Skole og Forældre landsorganisationens blad Skolebørn. Det nye blad bliver på ca. 36 sider - altså væsentligt større end i dag - og i magasinformat.
Kommuneaftale forringer muligheden for at klage over skolens tildeling af specialundervisning.
Skolebestyrelser på små skoler giver højere karakterer til undervisningen.
Skolebestyrelserne giver dårlige karakterer til samarbejdet med politikerne i byrådet.
- Partierne er i gang med forhandlinger på baggrund af regeringens udspil ”Faglighed og frihed”, og jeg håber at vi når frem til et forlig inden sommerferien. Og så skal det have lov at virke. Det...
Indbydelse til konference i Rom d. 10.-11. november 2011 om læring mellem generationerne
Skole og Forældre, lokalafdeling Lolland, har inviteret Jens Møller Andersen til at holde foredrag.
Undervisningsministeriet oplyser ifølge Ritzau, at der er hele 32 nye friskoler på vej til de kommende skoleår. Folkene bag skolerne har betalt det såkaldte anden rate depositum på 10.000 kroner og...
Der er 150.000 tilmeldte elever til kampagnen, heraf ca. 6000 på ungdomsuddannelserne.
Matematik på mobilen hedder et nyt koncept, hvor lærere og elever kan downloade små matematikspil til mobiltelefonen.
Et nyt elektronisk værktøj skal hjælpe skolebestyrelser og lærere med at vurdere kvaliteten af nye undervisningsmidler.

Sider